Remedium Film

Remedium Film to efekt połączenia sił ludzi z branży filmowej, której usługi obejmują produkcję filmów, oświetlenie planów zdjęciowych, tworzenie scenografii oraz wynajem sprzętu filmowego. Naszym zadaniem było stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej oraz zaprojektowanie materiałów firmowych do użytku wewnątrz firmy oraz oznakowania sprzętu do wynajmu. Postawiliśmy na proste podkreślenie litery R jako trzonu wizerunku marki i jej znaku rozpoznawczego. Zdecydowaliśmy się na użycie ciemnej kolorystyki przełamanej holograficznym gradientem w celu nadania nowoczesnego sznytu marce.

a